Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

11:55
8445 5f18
11:55
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
11:54
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
11:41
Potrzebuję mocnych bodźców
Wrażenia, że zapiera mi dech
— Sitek "Zapiera dech"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahormeza hormeza
11:39
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viahormeza hormeza
09:46
3017 1829
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
09:41
09:38
4918 f522 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viapocalujmnie pocalujmnie
09:35
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
09:34
6316 0bd7 500
Reposted from4777727772 4777727772
09:11
7068 4f10
Reposted fromsoftboi softboi
07:52
07:52
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka vialottibluebell lottibluebell
07:46
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
07:45
7172 2da5
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
07:45
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz vianutt nutt

October 17 2018

19:44
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viacolorful colorful
19:43
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viacolorful colorful
19:43
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viacolorful colorful
19:42
3641 4273 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viacolorful colorful
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl