Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2018

06:37
8773 754a 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianewnightmare newnightmare
06:21
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianewnightmare newnightmare
06:20
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy vianewnightmare newnightmare

August 06 2018

14:22
1624 b9c8
Reposted fromcaledscratch caledscratch viawarkocz warkocz

August 05 2018

14:22
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

07:38
4817 5532 500
F.Springer '13 pięter'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaeazyi eazyi
07:38
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy viaeazyi eazyi
07:36
5313 c87b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabesomeoneelse besomeoneelse
07:34
1870 4838 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
05:08
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viatakemeimyours takemeimyours

August 04 2018

11:45
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka viadotkneszeptem dotkneszeptem
11:44
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
11:44
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viadotkneszeptem dotkneszeptem
11:43
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viadotkneszeptem dotkneszeptem
11:40
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viapoczekalniadusz poczekalniadusz
11:37
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viasweet18 sweet18
11:35
1209 b356 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafoodforsoul foodforsoul
11:30
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:27
1497 6e6a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
11:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl